महत्वपूर्ण सूचना

  २०७४—८—२९ मा आयोजना गरिने वार्षिक साधारण सभामा हाल भैरहेको सन्चालक समितिको म्याद अवधि सकिने हुनाले नयाँ सन्चालक समितिको निर्वाचन हुने भएकोले इच्छुक उम्मेदवारले कार्यालयमा आइ नियमानुसार उम्मेदवारी दिनुहुन सूचित गरिन्छ ।

..................................

रामप्रसाद गौतम
  निर्वाचन अधिकृत      

Future Programme

AGM 2014 is expected to be held in Kathmandu in September this year when the current Executive Board completes its term of office. There will be an election to appoint...

Read more

© Copyrights 2013 by Kukchandra Gautam Smriti Sanstha All Rights Reserved.

Designed by: IT Home Pvt.Ltd.